Aan de buitenkant is vaak niets te zien
maar ze weten dat ik vecht
Ik probeer te wennen,
zij moeten mij opnieuw leren kennen
Onze grenzen worden verlegd

Niemand heeft ons gezegd
hoe moeilijk hersenletsel kan zijn
Ons leven verkleurd
mensen verdwijnen, dromen zijn verscheurd
Alleen omdat er iets fout gaat in mijn brein.

En zo wordt het steeds stiller naast mij
Omdat mensen er niet mee om kunnen gaan
of ik word niet geloofd
Want aan de buitenkant is vaak niets te zien
maar vanbinnen raast er een storm mijn hoofd

© MS Diva

Photo by Annie Spratt on Unsplash